Посещение на 14-ти Европейски форум и изложение за композитни материали, Щутгарт, Германия

В периода 10-12.09.2019 г. в изложбения център на Щутгарт се проведе 14-ти поред форум и изложение за композитни материали. Посещението на форума ни позволи да осъществим лични контакти с производители и търговци на композитни материали, както от Европа така и от Близкия Изток, да съберем полезна информация и да промотираме нашето производство. Със своите качества и предимства, готовите стъклопластови изделия намират все по-широко приложение, както в индустрията така и в ежедневието ни.

РИМИСАР в медиите – сп. ИНЖЕНЕРИНГ ревю

РИМИСАР представи своята дейност за производство на стъклопластови изделия в сп. ИНЖЕНЕРИНГ ревю, по повод статия в новия брой 4 на изданието, посветена на „Стъклопластовите тръбопроводи“. Инженеринг ревю е водещото у нас периодично издание за индустриални технологии и продукти. Уникално за България, списанието е надежден и уважаван източник на актуална техническа, продуктова и браншова информация.

РИМИСАР СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

РИМИСАР ЕООД успешно приключи процедурата по внедряване и сертифициране на системата за управление на енергията съгласно EN ISO 50001:2011. В съответствие с процедурата, фирмата прилага системата за управление в областта на производството на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси.

РИМИСАР С НОВА ИНВЕСТИЦИЯ – АВТОКРАН LIEBHERR LTM 1090-4.1

РИМИСАР вече разполага с 90-тонен автокран с марка LIEBHERR, с дължина на основната стрела – 50 м и дължина на допълнителната стрела -19 м. Новата ни придобивка е предназначена, както за обезпечаване на собствените ни обекти, така и за отдаване на под наем на външни клиенти, като при дългосрочна ангажираност, ние ще Ви предоставим най-добрата ни ценова оферта.

ISO 50001:2011

„РИМИСАР“ ЕООД е в процедура по внедряване на ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията

„РИМИСАР“ ЕООД спечели Европроект за постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие

През 2017 г. спечелихме Европроект за постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „РИМИСАР“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опзване на околната среда