За нас

Производство на стъклопластови изделия

Строително-монтажни дейности и механизация