Приложение на стъклопластови изделия в бита и промишлеността

  • За пренос и разпределение на питейна вода, за напояване
  • За дренаж на пътища, тунели и мостове
  • Като тръбопроводи за дъждовна вода в градската инфраструктура
  • За отпадни води и главни отводнителни системи
  • В системите за пожарогасене
  • При транспортиране на морска вода
  • За пренос на химични вещества и агресивни течности
  • За производство на зелена енергия
  • Като тръбопроводи за нефт и газ и други