Характеристики и класификация

Характеристики и предимства на стъклопластовите тръби:

 • с малко тегло и корозионна устойчивост
 • с дълъг експлоатационен срок, ефективност и ниски разходи, свързани с експлоатацията и обслужването
 • успешно се конкурират с традиционно използваните тръби – метални, азбестови, бетонни и други
 • неподатливи са на галванична и електролитна корозия
 • устойчиви са спрямо въздействието на киселинни среди при използването им в канализационни системи
 • те са с гладка повърхност и малко тегло и са подходящи за изграждане на тръбопроводи с големи налягания
 • устойчиви са на вътрешни и външни силови въздействия, съответно и на хидравлични удари
 • характеризират се с висока абразивна устойчивост

Класификация:

 • по коравина, максимално налягане и диаметър
 • в зависимост от вида на свързващия материал
 • по начина на присъединяване на тръбите
 • според конструкцията на стените