През 2017 г. спечелихме Европроект за постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „РИМИСАР“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опзване на околната среда