„РИМИСАР“ ЕООД е в процедура по внедряване на ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията